Thông tin hoạt động tống kim - Hội Quán Kiếm Thế

28/09/2022 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thời gian: 11-17-21-23 giờ hàng ngày: Giết địch nhận đồng thường

Tống Kim

Thời gian: 11h-17h-21h
1.000 ~ 3.000: Nhận 01 huyền tinh cấp 6
3.000 ~ 5.000: Nhận 02 huyền tinh cấp 6
5.000 ~ 7.000: Nhận 1 huyền tinh cấp 7
7.000 ~ 10.000: Nhận 02 huyền tinh cấp 7
>=10.000: Nhận 01 huyền tinh cấp 8
Cứ 1000 điểm tống kim nhận 10 tiền du long khóa tối đa 1 trận nhận 150 tiền(Cấp 100 trở lên)
Cứ 1000 điểm tống kim nhận 1 vạn đồng khóa tối đa 1 trận nhận 10 vạn
Cứ 5000 điểm tống kim nhận 2 vạn đồng tối đa 1 trận nhận 6 vạn
Giết địch nhận 50 đến 300 đồng
Cứ 1000 điểm tống kim nhận 1 triệu điểm Exp tối đa 1 trận nhận 3 triệu điểm Exp

 

Thời gian cập nhật xếp hạng: Tích lũy tống kim ngày (Cấp 100 trở lên)

Xếp hạng Phần thưởng

 • Hệ thống cập nhật xếp hạng tích lũy tống kim tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh mỗi 60 phút 1 lần

Phần thưởng

 • Hệ thống sẽ chỉ lưu điểm tích lũy của nhân vật sau mỗi trận nếu thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện:
  • Khi kết thúc trận đấu vào phút 50 nhân vật có mặt tại bản đồ Tống Kim.
  • Điểm Tích Lũy trong trận đạt ít nhất 3.000 điểm, tổng tích lũy 4 trận đạt ít nhất 12.000 điểm
 • Bảng Xếp Hạng Tống Kim (Hàng Ngày)
  • Được cập nhật mỗi 60 phút 1 lần tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh
  • Phát thưởng vào lúc 00:15 - 10:49 dựa theo xếp hạng tổng tích lũy 4 trận trong ngày hôm trước của người chơi
 • Danh Hiệu được thêm vào toàn bộ máy chủ bắt đầu từ Ngày 03.03.2022 trong bản cập nhật từ 5.0 trở lên
Xếp hạng Phần thưởng

1

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 50 vạn Bạc Khóa
 • 50 Tiền Du Long
 • 50 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhất Nhân (24 giờ)
 • Được tạc tượng tại bản đồ báo danh Tống Kim

2

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 45.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 45 vạn Bạc Khóa
 • 45 Tiền Du Long
 • 45 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhị Nhân (24 giờ)

3

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 40 vạn Bạc Khóa
 • 40 Tiền Du Long
 • 40 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tam Nhân (24 giờ)

4

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 35 vạn Bạc Khóa
 • 35 Tiền Du Long
 • 35 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tứ Nhân (24 giờ)

5

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 35 vạn Bạc Khóa
 • 35 Tiền Du Long
 • 35 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Ngũ Nhân (24 giờ)

6-10

 • 1 Huyền Tinh Có Tì Vết (Cấp 8)
 • 35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 35 vạn Bạc Khóa
 • 35 Tiền Du Long
 • 35 vạn Đồng Khóa
 • Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Lục Thập Nhân (24 giờ)
Hạng 11-20
 • 2 Huyền Tinh 7
 • 1 Huyền Tinh 6
 • 30.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 30 vạn Bạc Khóa
 • 30 Tiền Du Long
 • 30 vạn Đồng Khóa
Hạng 21-50
 • 2 Huyền Tinh 7
 • 25.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 25 vạn Bạc Khóa
 • 25 Tiền Du Long
 • 25 vạn Đồng Khóa
Hạng 51-70
 • 1 Huyền Tinh 7
 • 2 Huyền Tinh 6
 • 20.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 20 vạn Bạc Khóa
 • 20 Tiền Du Long
 • 20 vạn Đồng Khóa
Hạng 71-100
 • 1 Huyền Tinh 7
 • 15.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
 • 15 vạn Bạc Khóa
 • 15 Tiền Du Long
 • 15 vạn Đồng Khóa
Hạng 100 trở lên
 • Không có phần thưởng

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/