Thi đấu môn phái - Hội Quán Kiếm Thế

01/10/2022 22:22Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

 

Thi đấu loạn phái: 19h30 thứ 6 hàng tuần. Nếu không đủ 4 người báo danh sẽ đóng, đang trong giờ thi đấu nếu rời khỏi map thi đấu sẽ mất quyền tham gia trở lại

 • Top 1: 50 vạn đồng khóa, 70 vạn đồng, 50 vạn bạc khóa, 1 huyên tinh cấp 8, danh hiệu quán quân
 • Top 2: 40 vạn đồng khóa, 50 vạn đồng, 40 vạn bạc khóa, 1 huyên tinh cấp 8, danh hiệu á quân
 • Top 3~4: 30 vạn đồng khóa, 30 vạn đồng, 30 vạn bạc khóa, 1 huyên tinh cấp 7
 • Top 5~8: 20 vạn đồng khóa, 20 vạn đồng, 20 vạn bạc khóa, 1 huyên tinh cấp 7
 • Top 9~16: 10 vạn đồng khóa, 10 vạn đồng, 10 vạn bạc khóa, 1 huyên tinh cấp 7
 • Thưởng tham gia: 1 huyền tinh 6, 5 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa
 •  

  Lưu ý: Từ cấp 100 trở lên phần thưởng có thêm tiền du long, chi tiết số lượng tham gia hoạt động để trải nghiệm

  Lứu cho quấn quân: Người chơi đạt quán quân có thể rút cờ trong map thi đấu để nhận danh hiệu và ngay sau đó người chơi khác có thể nhận thưởng tại NPC Chưởng môn nhân, trường hợp người chơi không rút cờ mà rời khỏi map thi đấu thì toàn bộ người chơi sẽ nhận thưởng từ 21h40.

  Nếu người chơi trong ngày thi đấu không nhận thưởng thì qua ngày hôm sau không thể nhận thưởng đồng thời phần thưởng sẽ mất

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/