Thông tin hoạt động tống kim - Hội Quán Kiếm Thế

17/11/2022 15:00Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Điều kiện tham gia

 • Đẳng cấp 100, Tài phú 24.000 điểm và mang Phi Phong Sồ Phượng (Cấp 7) trở lên mới có thể vào bản đồ Tần Lăng

Giới hạn thời gian

 • Mỗi ngày có tối đa 2 tiếng trong Tần Lăng, không thể gia tăng
 • Thời gian làm mới giờ vào Tần Lăng mỗi ngày vào lúc 23h00 Hàng Ngày

Di chuyển đến Tần Lăng

 • Các bạn mở Vô Hạn Truyền Tống Phù chọn Tần Lăng Cấp 100 để tới gặp NPC Lương Tiếu Tiếu để vào bản đồ Tần Lăng 1

Thiên Cổ Nhất Đế - Tần Thủy Hoàng

 • Tần Thủy Hoàng sẽ xuất hiện vào lúc 22h35 Hàng Ngày tại bản đồ Tần Lăng 5, di chuyển qua các tầng để đến tầng 5
PHẦN THƯỞNG MÁY CHỦ SKHB
 • NGẪU NHIÊN nhận được huyền tinh cấp 8 đến 10 không khóa
 • NGẪU NHIÊN nhận được hòa thị ngọc

 • Boss Tiểu Tần thủy hoàng Kim - mộc xuất hiện tại tầng 3
 • Boss Tiểu Tần thủy hoàng Thổ - thủy xuất hiện tại tầng 4
 • Boss Tiểu Tần thủy hoàng Hỏa xuất hiện tại tầng 5
 • - Hạ boss tiểu ngẫu nhiên nhận huyền tinh 6-7-8-9, và chắc chắn nhận được 2 hòa thị ngọc, yêu cầu phải có ô trống mới nhận được thưởng


  Tính Dame Tần Thủy Hoàng

  • Cổng Tần Lăng 5 sẽ đóng lại vào lúc 16h30 và 23h30, nếu Tần Thủy Hoàng chưa bị tiêu diệt cũng sẽ rời khỏi đó.
  • TOP 3 xếp hạng sát thương sẽ nhận 3 người dame boss ĐẦU TIÊN

  Danh vọng Thủy Hoàng

  • Danh vọng Tần Lăng chia làm 2 loại
  Danh vọng Vật phẩm liên quan Đồ phổ luyện hóa
  Tần Lăng - Quan Phủ
  • Tần Lăng - Trường Minh Đăng
   • Đánh quái Tần Lăng 1 nhận được Mảnh Trường Minh Đăng, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Trường Minh Đăng
   • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 2
  Hộ Uyển Thủy Hoàng
  • Tần Lăng - Ban Sơn Ấn
   • Đánh quái Tần Lăng 2 nhận được Mảnh Ban Sơn Ấn, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Ban Sơn Ấn
   • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 3
  Ngọc Bội Thủy Hoàng
  • Tần Lăng - Mạc Kim Phù
   • Đánh quái Tần Lăng 3, 4 nhận được Mảnh Mạc Kim Phù, sử dụng kỹ năng sống chế tạo thành Tần Lăng-Mạc Kim Phù
   • Sử dụng gia tăng danh vọng lên đến Cấp 4
  Y Phục Thủy Hoàng
  Tần Lăng - Phát Khâu Môn
  • Tần Lăng - Hòa Thị Bích
   • Săn boss Thủ Lĩnh ở Tần Lăng 4 xuất hiện vào khoảng thời gian 22h30
   • Hoặc săn boss Tần Thủy Hoàng ở Tần Lăng 5 có xác xuất nhặt được Hòa Thị Ngọc
   • Sử dụng kỹ năng sống để chế tạo Hòa Thị Ngọc thành Tần Lăng-Hòa Thị Bích
  Mang 5 Hòa Thị Bích đến gặp NPC Dã TẩuTần Lăng 3 - Khu an toàn đổi lấy Vũ Khí Thanh Đồng Luyện Hóa Đồ
  Cấp 2 mua Vũ Khí Bạch Ngân Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 - Khu an toàn
  Cấp 3 mua Vũ Khí Hoàng Kim Cấp 110 gặp NPC Bạch Miêu MiêuTần Lăng 3 - Khu an toàn

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/