Hoa sơn luận kiếm - Hội Quán Kiếm Thế

28/09/2022 11:34Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Hoa sơn luận kiếm: Báo danh 19h50~19h59 thứ 4, Gặp npc Hoạt động ở Giang tân thôn để tham gia

Miêu tả: Gặp npc Hoạt động ở Giang tân thôn để tham gia
Hiệp 1: Bắt đầu từ 20h00~20h14: Đánh theo hệ Kim-mộc-thủy-hỏa-thổ
Hiệp 2: Bắt đầu từ 20h15, 5 người rút được cờ ở hiệp 1 có quyền vào thi đấu, nếu kết thúc phút thứ 14, người chơi ở hiệp 1 không rút được cờ sẽ bị tước quyền thi đấu hiệp 2, lưu ý: lên quá sớm có thể sẽ bị đối phương hạ sát

Hiệp 1

Cấp dưới 100 Cấp 100 trở lên
Rút được cờ: 20 triệu Exp, 10 vạn đồng khóa, 1 huyền tinh cấp 7, danh hiệu ngũ hành. Rút được cờ: 20 triệu Exp, 10 vạn đồng khóa, 1 huyền tinh cấp 8, 50 tiền du long, danh hiệu ngũ hành..

Hiệp 2

Rút được cờ: 20 triệu Exp, 10 vạn đồng khóa, 1 huyền tinh cấp 7, danh diệu kiệt xuất. Rút được cờ: 20 triệu Exp, 10 vạn đồng khóa, 1 huyền tinh cấp 8, 50 tiền du long, danh diệu kiệt xuất.

 

Lưu ý: Người không rút được cờ nhận thưởng tham gia tại npc Hoạt động ở giang tân thôn

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/