Thông tin - Hội Quán Kiếm Thế

04/02/2023 10:10Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Boss hoàng kim:

Phần thưởng boss: Mỗi boss tăng 10 vạn bạc
Máu boss: Tăng mạnh, và độ trâu của boss cũng được gia tăng theo tiến độ máy chủ.
Boss tần thủy hoàng:

Các boss sau khi tần thủy hoàng còn 80%-50%-20% máu sẽ xuất hiện ở cấp độ 120(trước đây là 20)
Tài phú yêu cầu: 180.000 điểm
Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 6h30 ngày 07/02.

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/