Thông tin hoạt động - Hội Quán Kiếm Thế

01/10/2022 22:22Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Bao vạn đồng:

Bao vạn đồng

Cấp 50~99 Cấp 100 trở lên
Mỗi khi hoàn thành 10 Nhiệm vụ: 1 Huyền Tinh 6, 2 vạn đồng khóa, 5 vạn bạc khóa 200.000 EXP. Mỗi khi hoàn thành 10 Nhiệm vụ: Nhận thêm 10 tiền du long.

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/