Thông tin bảo trì - Hội Quán Kiếm Thế

22/12/2022 22:22Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thời gian bảo trì: 0h00 đến 6h30 thứ 5 ngày 29/12


Phạm vi: Toàn máy chủ
Nội dung: Bảo trì nâng cấp đường truyền mạng
Lý do: Nhà cung cấp dịnh vụ bảo trì nâng cấp đường truyền mạng
Code sau bảo trì: Nhận tại cổ phong hà ở tân thủ thôn
*Máy chủ Song long tình kiếm: 01 huyền tinh cấp 8, 200 vạn bạc khóa, 100 tiền du long, 20 vạn đồng khóa
*Máy chủ Song kiếm hợp bích: 01 huyền tinh cấp 9, 500 vạn bạc khóa, 200 tiền du long, 50 vạn đồng khóa
 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/