Thông tin hoạt động - Hội Quán Kiếm Thế

01/10/2022 22:22Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Bạch hổ đường

Cấp 50~99 Cấp 100 trở lên
Qua 1 tầng nhận: 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6. Qua 1 tầng nhận: 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7, 20 tiền du long.

 

Tiêu Dao Cốc

Cấp 80~99 Cấp 100 trở lên
Qua 1 tầng nhận: 2000 đồng, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 6. Qua 1 tầng nhận: 2000 đồng, 500.000 Điểm Kinh Nghiệm, 5 vạn Đồng Khóa và 1 Huyền Tinh Cấp 7, 20 tiền du long.

 

Lưu ý: 2 hoạt động trên có thể mua lại hoặc nhận lại miễn phí khi không tham gia

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/