Thông tin - Hội Quán Kiếm Thế

28/01/2023 10:10Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Bách bảo rương:

Phần thưởng mở bách bảo rương được chia làm 2 nhánh như sau:
1. Máy chủ mở dưới 120 ngày mở rương chắc chắn nhận được 01 huyền tinh cấp 8.
2. Máy chủ mở từ 120 ngày trở lên mở rương sẽ có tỷ lệ nhận được các huyền tinh cấp 8-9-10 và điều kiện phải mở rương thứ 108 trở lên.
Tỷ lệ mở được huyền tinh cấp 8: 83%
Tỷ lệ mở được huyền tinh cấp 9: 15%
Tỷ lệ mở được huyền tinh cấp 10: 2%

Lưu ý: Máy chủ mới không áp dụng theo hình thức trên.
Đối với máy chủ mới kể từ sau ngày 01/03/2023 mở từ rương số 1 có tỷ lệ nhận huyền tinh 8-9-10.

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/