Nâng cấp ngựa - Hội Quán Kiếm Thế

02/08/2023 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thu thập Mảnh ghép ngựa

 • Tống kim: Tích đủ 2000 điểm nhận 1 mảnh ghép, tối đa 1 trận 5 mảnh ghép, 1 ngày 20 mảnh ghép
 • Bạch hổ đường: Vượt ải nhận 1 mảnh ghép, tối đa 1 trận nhận 3 mảnh ghép
 • Tiêu dao cốc: Vượt ải nhận 1 mảnh ghép, tối đa 1 trận nhận 5 mảnh ghép
 • Bao vạn đồng: Hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận 1 mảnh ghép, tối đa 1 ngày nhận 5 mảnh ghép
 • Boss hoàng kim 55-75-95 có cơ hội nhận được mảnh không khóa
 • Quân doanh khi hạ cổ vương nhận 5 mảnh ghép
 • Hạ boss trong phó bản vạn hoa cốc và thiên quỳnh cung nhận 1 mảnh
 • Hạ quái tinh anh và thủ lĩnh có cơ hội nhận mảnh không khóa
 • Ngoài ra khi tham gia các sự kiện trong game cũng có cơ hôi nhận được mảnh ghép

Hình ảnh ngựa có thể nâng cấp

Tên ngựa Hình ảnh Tên ngựa Hình ảnh
Phiêu Vũ Ức Vân
Tiêu Dao Lăng Thiên
Trục Nhật Tuyết Vũ
Hỏa Vũ Thiên Hương Huyết Long Thần Mã
Hồng Long Xích Diệm

Nâng cấp ngựa

 • Gặp dã luyện đại sư để tiến hành nâng cấp
Công thức Thành phẩm
Nguyên liệu Mảnh ghép
--- 50 Ngựa cấp 1
Ngựa cấp 1 100 Ngựa cấp 2
Ngựa cấp 2 150 Ngựa cấp 3
Tương tự ngựa cấp thấp hơn 1 cấp Số mảnh ghép tăng thêm 50 Nhận được ngựa cao hơn 1 cấp

Thuộc tính ngựa

Cấp độ Thuộc tính
Ngựa cấp 1
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 500 điểm
 • Kháng tất cả 30
 • Ngựa cấp 2
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 1000 điểm
 • Kháng tất cả 50
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +5%
 • Ngựa cấp 3
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 1500 điểm
 • Kháng tất cả 70
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Ngựa cấp 4
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 2000 điểm
 • Kháng tất cả 90
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +5%
 • Ngựa cấp 5
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 2500 điểm
 • Kháng tất cả 120
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +10%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +10%
 • Ngựa cấp 6
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 4500 điểm
 • Kháng tất cả 150
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +15%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +15%
 • Ngựa cấp 7
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 7500 điểm
 • Kháng tất cả 150
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +20%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +20%
 • Ngựa cấp 8
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 9500 điểm
 • Kháng tất cả 150
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +25%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +25%
 • Ngựa cấp 9
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 11500 điểm
 • Kháng tất cả 150
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +30%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +30%
 • Ngựa cấp 10
 • Tốc chạy 100%
 • Tài phú 13500 điểm
 • Kháng tất cả 170
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +35%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +35%
 • Kỹ năng phái +1
 • Ngựa cấp 11
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 15500 điểm
 • Kháng tất cả 190
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +40%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +40%
 • Kỹ năng phái +1
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 12
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 15500 điểm
 • Kháng tất cả 210
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +45%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +45%
 • Kỹ năng phái +1
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 13
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 17500 điểm
 • Kháng tất cả 240
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +50%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +50%
 • Kỹ năng phái +1
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 14
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 19500 điểm
 • Kháng tất cả 270
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +55%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +55%
 • Kỹ năng phái +1
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 15
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 21500 điểm
 • Kháng tất cả 300
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +60%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +60%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 16
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 25500 điểm
 • Kháng tất cả 330
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +65%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +65%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Sát thưởng chuyển hóa 5% thành sinh lực
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 17
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 27500 điểm
 • Kháng tất cả 360
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +70%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +70%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Sát thưởng chuyển hóa 10% thành sinh lực
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 18
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 29500 điểm
 • Kháng tất cả 390
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +75%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +75%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Sát thưởng chuyển hóa 15% thành sinh lực
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 19
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 31500 điểm
 • Kháng tất cả 420
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +80%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +80%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Sát thưởng chuyển hóa 20% thành sinh lực
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Ngựa cấp 20
 • Tốc chạy 120%
 • Tài phú 33500 điểm
 • Kháng tất cả 450
 • Phát huy lực tấn công cơ bản +85%
 • Phát huy lực tấn công kỹ năng +85%
 • Kỹ năng phái và bí kíp +1
 • Sát thưởng chuyển hóa 25% thành sinh lực
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị

 • Lưu ý: - Ngựa sẽ giới hạn theo giới hạn mở cấp của máy chủ
  - Ngựa có nhiều loại và hình dáng khác nhau

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/