Nâng cấp mặt nạ - Hội Quán Kiếm Thế

02/08/2023 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thu thập Mảnh ghép mặt nạ

 • Boss hoàng kim 55-75-95 có cơ hội nhận được mảnh không khóa
 • Hạ quái thủ lĩnh, tinh anh cấp 85 trở lên có cơ hội nhận được mảnh ghép không khóa
 • Hạ boss cổ vương nhận 5 mảnh ghép khóa
 • Tham gia phó bản vạn hoa cốc, thiên quỳnh cung, hạ boss nhận được 1 mảnh ghép
 • Tham gia tống kim 2000 điểm nhận được 1 mảnh, tối đa 1 trận 5 mảnh
 • Ngoài ra khi tham gia các sự kiện trong game cũng có cơ hôi nhận được mảnh ghép

Nâng cấp mặt nạ

 • Gặp dã luyện đại sư để tiến hành nâng cấp
Công thức Thành phẩm
Nguyên liệu Mảnh ghép
--- 50 Mặt nạ cấp 1
Mặt nạ cấp 1 100 Mặt nạ cấp 2
Mặt nạ cấp 2 150 Mặt nạ cấp 3
Tương tự Mặt nạ cấp thấp hơn 1 cấp Số mảnh ghép tăng thêm 50-100-200 Nhận được mặt nạ cao hơn 1 cấp

Thuộc tính mặt nạ

Cấp độ Thuộc tính
Mặt nạ cấp 1
 • Tài phú 500 điểm
 • Exp giết quái +50%
 • Chí mạng +10 điểm
 • Mặt nạ cấp 2
 • Tài phú 1500 điểm
 • Exp giết quái +70%
 • Chí mạng +20 điểm
 • Mặt nạ cấp 3
 • Tài phú 2500 điểm
 • Exp giết quái +100%
 • Chí mạng +50 điểm
 • Mặt nạ cấp 4
 • Tài phú 3500 điểm
 • Exp giết quái +120%
 • Chí mạng +70 điểm
 • Mặt nạ cấp 5
 • Tài phú 4500 điểm
 • Exp giết quái +150%
 • Chí mạng +70 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -10%
 • Mặt nạ cấp 6
 • Tài phú 5500 điểm
 • Exp giết quái +170%
 • Chí mạng +90 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -15%
 • Mặt nạ cấp 7
 • Tài phú 6500 điểm
 • Exp giết quái +190%
 • Chí mạng +110 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -20%
 • Mặt nạ cấp 8
 • Tài phú 7500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +130 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -25%
 • Mặt nạ cấp 9
 • Tài phú 8500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +140 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -30%
 • Mặt nạ cấp 10
 • Tài phú 9500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +150 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -35%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Mặt nạ cấp 11
 • Tài phú 10500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +160 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -40%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +20%
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 12
 • Tài phú 11500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +170 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -45%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +30%
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 13
 • Tài phú 12500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +180 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -50%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +40%
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 14
 • Tài phú 13500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +190 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -55%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +50%
 • Yêu cầu cấp 90 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 15
 • Tài phú 14500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +200 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -60%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +60%
 • Kỹ năng đồng hành +1 cấp
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 16
 • Tài phú 15500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +220 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -65%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +70%
 • Kỹ năng đồng hành +1 cấp
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -200
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 17
 • Tài phú 16500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +240 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -70%
 • Tử hà thần công +1 cấp
 • Chí mạng +80%
 • Kỹ năng đồng hành +1 cấp
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -250
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 18
 • Tài phú 17500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +260 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -75%
 • Tử hà thần công +2 cấp
 • Chí mạng +90%
 • Kỹ năng đồng hành +1 cấp
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -300
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 19
 • Tài phú 18500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +280 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -80%
 • Tử hà thần công +2 cấp
 • Chí mạng +100%
 • Kỹ năng đồng hành +2 cấp
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -350
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị
 • Mặt nạ cấp 20
 • Tài phú 19500 điểm
 • Exp giết quái +200%
 • Chí mạng +300 điểm
 • Chịu sát thương chí mạng -85%
 • Tử hà thần công +2 cấp
 • Chí mạng +110%
 • Kỹ năng đồng hành +2 cấp
 • Thời gian bị trạng thái ngũ hành -400
 • Kỹ năng phái +1
 • Yêu cầu cấp 100 mới có thể trang bị

 • Lưu ý: - Mặt nạ sẽ giới hạn theo giới hạn mở cấp của máy chủ

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/