Hướng Dẫn - Hội Quán Kiếm Thế

28/09/2022 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Cách cày bạc hiệu quả

  • Tham gia ngay BAO VẠN ĐỒNG hoàn thành 10 nhiệm vụ nhận ngay 5 vạn bạc tối đa 50 nhiệm vụ nhận tổng 25 vạn bạc(yêu cầu uy danh top 500)

  • Tham gia ngay BẠCH HỔ ĐƯỜNG hoàn thành vượt ải nhận ngay 5 vạn bạc tối đa 3 ải nhận tổng 15 vạn bạc

  • Tham gia ngay TIÊU DAO CỐC hoàn thành vượt ải nhận ngay 5 vạn bạc tối đa 5 ải nhận tổng 25 vạn bạc

  • Tham gia ngay SĂN BOSS HOÀNG KIM BOSS 55: 30 vạn bạc, Boss 75: 60 vạn bạc, Boss 95: 90 vạn bạc

  • Train quái cấp 85 hạ quái nhận ngẫu nhiên từ 10~80 bạc

  • Tham gia ngay TỐNG KIM tích càng nhiều điểm nhận càng nhiều bạc

Cách cày đồng

  • Tham gia ngay TỐNG KIM giết người nhận ngẫu nhiên từ 50 đến 300 đồng, đạt 5k-10-15k điểm nhận 1-2-3 vạn đồng

  • Tham gia ngay TIÊU DAO CỐC Qua ải nhận 2000 đồng

  • Tham gia ngay SĂN BOSS HOÀNG KIM BOSS 55: 1 vạn đồng, BOSS 75: 2 vạn đồng, BOSS 95: 3 vạn đồng,

  • Tham gia ngay LOẠN PHÁI 19h30 thứ 6 hàng tuần, top càng cao thưởng càng cao

Tinh hoạt lực: Mua tại túi tân thủ

  • Đạt top 1~50 và có tối thiểu 50 điểm uy danh mua 22k5 THL giá 20 vạn đồng

  • Đạt top 51~100 và có tối thiểu 50 điểm uy danh mua 22k5 THL giá 30 vạn đồng

  • Đạt top 101~700 và có tối thiểu 50 điểm uy danh mua 22k5 THL giá 40 vạn đồng

  • Mốc nạp 500k mua 22k5 THL giá 15 vạn đồng

  • Mốc nạp tuần 500k mua 225k THL giá 150 vạn đồng ở cổ phong hà

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/