Sự kiện - Hội Quán Kiếm Thế

04/2023 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thời gian diễn ra sự kiện: thứ 7 ngày 29/04 cho đến 0h00 thứ 7 ngày 06/05

*Nguyên liệu
- Giấy gói train quái cấp 105 trở lên
- Thuốc nổ train quái cấp 105 trở lên
- Dây pháo nhỏ: 5 vạn bạc mua tại npc sự kiện giang tân thôn kế bên bao vạn đồng
- Dây pháo lớn: 2 vạn đồng mua tại npc sự kiện giang tân thôn kế bên bao vạn đồng

*Cách ghép các loại pháo
Pháo tiểu: 01 Giấy gói + 01 thuốc nổ + 01 dây pháo nhỏ
Pháo đại: 01 Giấy gói + 01 thuốc nổ + 01 dây pháo lớn

*Phần thưởng khi sử dụng các loại pháo
Pháo tiểu: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: 10 huyền tinh cấp 8 (khóa)
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: 10 huyền tinh cấp 8 (khóa)
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: 10 huyền tinh cấp 8 (khóa)
 • Pháo đại: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: 3300 tiền du long
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: 3300 tiền du long
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: 3400 tiền du long
 • Lưu ý:
  - Máy chủ áp dụng: Song Kiếm Kinh Vũ và Loạn Vũ
  - Để Loạn vũ có thể theo kịp máy chủ Kinh vũ tiến tới gộp máy chủ vào cuối tháng 5, máy chủ Loạn Vũ sẽ được hưởng x2 phần thưởng
  - Mỗi loại sử dụng tối đa 300 cái
  - Ghép tranh Xuân - hạ - thu -đông nhận được hộp quà mở ra nhận ngẫu nhiên huyền tinh cấp 5, bạc khóa, đồng khóa, exp

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/