Sự kiện - Hội Quán Kiếm Thế

29/12/2022 11:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thời gian diễn ra sự kiện: 6h30 thứ 7 ngày 31/12/2022 cho đến 6h30 thứ 7 ngày 07/01/2023

*Nguyên liệu
- Giấy gói train quái cấp 105 trở lên
- Thuốc nổ train quái cấp 105 trở lên
- Dây pháo nhỏ: 5 vạn bạc mua tại npc sự kiện giang tân thôn kế bên dã tẩu
- Dây pháo lớn: 2 vạn đồng mua tại npc sự kiện giang tân thôn kế bên dã tẩu

*Cách ghép các loại pháo
Pháo tiểu: 01 Giấy gói + 01 thuốc nổ + 01 dây pháo nhỏ
Pháo đại: 01 Giấy gói + 01 thuốc nổ + 01 dây pháo lớn

*Phần thưởng khi sử dụng các loại pháo
*Máy chủ áp dụng: Song Kiếm Hợp Bích
Pháo tiểu: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5, Exp 1 triệu ~10 triệu
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: Nhận 02 huyền tinh cấp 9, Nhận 01 huyền tinh cấp 10
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: Nhận 02 huyền tinh cấp 9, Nhận 01 huyền tinh cấp 10
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: Nhận 02 huyền tinh cấp 9, Nhận 01 huyền tinh cấp 10
 • Pháo đại: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: 3300 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: 3300 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: 3400 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa • *Máy chủ áp dụng: Song Long Tình Kiếm
  Pháo tiểu: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5, Exp 1 triệu ~10 triệu
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: Nhận 10 huyền tinh cấp 6, 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: Nhận 10 huyền tinh cấp 6, 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: Nhận 10 huyền tinh cấp 6, 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8
 • Pháo đại: Ngẫu nhiên nhận: Tranh Xuân - ha - thu -đông, huyền tinh cấp 5
 • Đạt mốc sử dụng 100 cái: 1500 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa + 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8 + 500 vạn bạc khóa
 • Đạt mốc sử dụng 200 cái: 1500 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa + 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8 + 500 vạn bạc khóa
 • Đạt mốc sử dụng 300 cái: 2000 tiền du long + 01 lần chuyển cường hóa + 10 huyền tinh cấp 7, 5 huyền tinh cấp 8 + 500 vạn bạc khóa
 • Lưu ý:
  - Ghép pháo tại npc sự kiện ở giang tân thôn, npc này kế bên npc bao vạn đồng, npc tiền trang
  - Mỗi loại sử dụng tối đa 300 cái
  - Ghép tranh Xuân - hạ - thu -đông nhận được hộp quà mở ra nhận ngẫu nhiên huyền tinh cấp 5, bạc khóa, đồng khóa, exp

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/