Sự kiện - Hội Quán Kiếm Thế

03/10/2023 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Phạm vi máy chủ: Song Kiếm Phi Thiên

Sự kiện 1 đua top Alphatest: Trận 21h ngày 20/10

 • Top 1: 300 KNB
 • Top 2: 200 KNB
 • Top 3: 100 KNB
 • Top 4 đến 20: Mỗi tài khoản nhận 50 vạn đồng
 • Nhận thưởng bằng cách rút đồng ở cổ phong hà.
 • Lưu ý: Trong thời gian alphatest tống kim không cho phép tổ đội, tham gia tối đa 1acc/pc
 •  

  Sự kiện 2 đua top uy danh: Từ ngày 21/10 đến 0h02 ngày 29/10/2023

  Top 1:
  - 100 mảnh ghép ngựa
  - 100 vạn đồng khóa
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - Yêu cầu phải có trên 100 điểm uy danh, sau khi nhận sẽ bị trừ 100 điểm uy danh
  Top 2:
  - 80 mảnh ghép ngựa
  - 80 vạn đồng khóa
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - Yêu cầu phải có trên 100 điểm uy danh, sau khi nhận sẽ bị trừ 100 điểm uy danh
  Top 3:
  - 70 mảnh ghép ngựa
  - 70 vạn đồng khóa
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - Yêu cầu phải có trên 100 điểm uy danh, sau khi nhận sẽ bị trừ 100 điểm uy danh
  Top 4~10:
  - 60 mảnh ghép ngựa
  - 60 vạn đồng khóa
  - 02 huyền tinh cấp 8
  - Yêu cầu phải có trên 60 điểm uy danh, sau khi nhận sẽ bị trừ 60 điểm uy danh
  Top 11~60:
  - 50 mảnh ghép ngựa
  - 50 vạn đồng khóa
  - 01 huyền tinh cấp 8

  - Yêu cầu phải có trên 20 điểm uy danh, sau khi nhận sẽ bị trừ 20 điểm uy danh
  - Nhận thưởng tại npc sự kiện giang tân thôn kế bên tửu lầu
  - Nhận thưởng vào ngày chủ nhật, nếu không sẽ không thể nhận thưởng
  Bảng xếm hạng uy danh sẽ được update vào 0h00 hàng ngày để người chơi xem được thông tin top

   

  Sự kiện 3 đua top tích lũy điểm tống kim: Từ ngày 23/10 đến hết ngày 29/10/2023(nhận thưởng ngày 30/10 thứ 2)

  Top 1:
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - 200 vạn đồng khóa
  - 200 mảnh ghép ngựa
  - Danh hiệu đặc quyền
  Top 2:
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - 150 vạn đồng khóa
  - 150 mảnh ghép ngựa
  - Danh hiệu đặc quyền
  Top 3:
  - 01 huyền tinh cấp 9
  - 100 vạn đồng khóa
  - 100 mảnh ghép ngựa
  - Danh hiệu đặc quyền
  Top 4~10:
  - 01 huyền tinh cấp 8
  - 50 vạn đồng khóa
  - 50 mảnh ghép ngựa
  - Danh hiệu đặc quyền

  Lưu ý:
  - Điểm chỉ tính cho người tham gia đến hết trận tống kim.
  - Chỉ tính tích lũy điểm của trận 21h và trận 23h.
  - Xem thông tin và nhận thưởng top tại npc báo danh tống kim. - Nhận thưởng từ 0h01 đến 20h49 thứ 2.

   

  Sự kiện 4 đua top tài phú: Từ ngày 21/10 đến hết ngày 05/11/2023(tức 0h00 ngày 06/11/2023)

  Top 1:
  - Tạc tượng lưu danh thiên cổ
  - 01 huyền tinh cấp 10
  - 10000 tiền du long
  - Danh hiệu đặc quyền top 1 tài phú
  Top 2:
  - 01 huyền tinh cấp 10
  - 7000 tiền du long
  - Danh hiệu đặc quyền top 2 tài phú
  Top 3:
  - 01 huyền tinh cấp 10
  - 5000 tiền du long
  - Danh hiệu đặc quyền top 3 tài phú
  Top 4~10:
  - 01 huyền tinh cấp 09
  - 3000 tiền du long
  Top 11~20:
  - 01 huyền tinh cấp 09
  - 2000 tiền du long

  Lưu ý: Nhận thưởn ở npc tạc tượng giang tân thôn

   

   

  ----------------------------------

  ????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

  ????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

  ????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/