Sự kiện - Hội Quán Kiếm Thế

28/09/2022 12:12Tác giả: Admin Hội Quán Kiếm Thế

 

Thời gian diễn ra sự kiện: Từ khi open máy chủ đến khi máy chủ có thông báo mới

*Cuốc nhà nông: Có được khi tham gia tống kim 21h đạt 3000 điểm trở lên hoặc mua trên kỳ trân các với giá 10 vạn đồng
*Map sử dụng: Cánh đồng lúa tại Đào hương thôn, nhấp chuột phải vào cuốc sẽ hiển thị tọa độ chính xác
*Phần thưởng khi sử dụng: Ngẫu nhiên nhận được
- 20 vạn bạc khóa, 100k Exp
- 40 vạn bạc khóa, 500k Exp
- 50 vạn bạc khóa, 1000k Exp
- 01 huyền tinh cấp 7, 3000k Exp
Lưu ý: Mỗi ngày sử dụng tối đa 2 cái có cộng dồn.

 

----------------------------------

????  Hội Quán Kiếm Thế Phiên bản Kiếm Thế PC chuẩn 2009 - 14 năm một hành trình

Khai mở máy chủ mới Song Kiếm Hợp Bích

????  Tải game tại: https://hoiquankiemthe.net/

????  Tham gia group để giao lưu cùng cộng đồng game thủ: https://www.facebook.com/hoiquankiemthe.net/